O nas

Kilka słów o szkole

Polska Szkoła Sobotnia  w Carlisle jest szkołą prowadzoną przez wolontariuszy. Posyłanie do niej dzieci jest dobrowolne, a zajęcia prowadzone przez szkołę są zajęciami dodatkowymi, które uzupełniają wiedzę dziecka w zakresie przedmiotów ojczystych.  Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane, a rodzice muszą zaakceptować obowiązujący regulamin i zasady jakimi placówka kieruje się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rodzice są także zobowiązani do uiszczania opłat za szkołę, których wysokość i termin zapłaty uchwala Zarząd Stowarzyszenia Vistula w porozumieniu z Radą Rodziców.

Czego dzieci uczą się w naszej szkole?

Polska Szkoła Sobotnia w Carlisle jest szkołą przedmiotów ojczystych, co oznacza, że dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii Polski. Język polski jest przedmiotem dominującym.

Jak szkoła pozyskuje środki finansowe?

Szkoły polskie na terenie Wielkiej Brytanii nie są finansowane przez żadne instytucje i organizacje. Wszystkie środki szkoła musi zdobyć sama. Za naukę dzieci płacą rodzice. By jednak koszty te nie były zbyt duże, staramy się o dotacje od różnych firm. Być może znajdzie się więcej osób, które mogłyby nam pomóc w jakikolwiek sposób. Szkoła potrzebuje nie tylko pieniędzy, ale także pomocy naukowych, książek do szkolnej biblioteki, zabawek dla milusińskich.

Zajęcia w szkole

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 9.00 – 13.00 z uwzględnieniem angielskiego systemu nauki tj. przerw jakie w tamtejszych szkołach występują.

Nauczyciele w naszej szkole

Poniżej możesz zapoznać się z naszą kadrą nauczycielską!

Katarzyna Pyszora

Informacje:

Dyrektor szkoły. Od samego początku istnienia szkoły tj. od 2012 roku organizuje i prowadzi Polską Szkołe Sobotnią w Carlisle. Na codzień mama Oscara i Olivera.

mgr Agnieszka Klimko

Informacje:

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno – kulturalnej. Dodatkowo ukończyła kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W Polsce pracowała jako wychowawca na zimowiskach profilaktycznych dla dzieci. Była także odpowiedzialna za organizowanie wydarzeń kulturalnych dla dzieci w instytucjach kulturalno – oświatowych w Olsztynie. Na co dzień mama dwóch córek.

mgr Paulina Biazik

Informacje:

Absolwentka Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku Pedagogika o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym. Posiada także kwalifikacje w zakresie filologii polskiej i bibliotekarstwa szkolnego. W Polsce cztery lata pracowała na stanowisku nauczyciela wychowawcy grupy przedszkolnej. 

mgr Mariola Szletter

Informacje:

 Magister pedagogiki o specjalności animacji społeczno- kulturalnej. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. W Polsce pracowała jako instruktor teatralny oraz organizator imprez w Kętrzyńskim Centrum Kultury oraz w Domu Kultury w Barcianach. Byla także odpowiedzialna za organizacje zajęć teatralnych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Baszta”w Kętrzynie. Pracowała również przy projekcie Narodowej Strategii Spójności. Kapitał  ludzki skupionym wokół aktywizacji społeczno -zawodowej mieszkańców gminy Kętrzyn.

lic Małgorzata Johnson

Informacje:

Zastępca Dyrektora szkoły. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Jezyków Obcych w Bydgoszczy na kierunku filologia w zakresie nauczania języka francuskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. W Polsce pracowała z dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym jak i licealnym.

mgr Anna Jurkiewicz

Informacje:

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „IGNATIANUM w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie). W Polsce 4 lata pracowała w przedszkolu na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Anna Wojciechowska - Centlewska

Informacje:

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku filozofia ze specjalnością aksjologiczną. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskała kończąc Studium Pedagogiczne na tej samej uczelni. Ukończyła również dwuletnie Studium Administracji Państwowej i Samorządowej w Toruniu. Na co dzień mama Mikołaja.

lic Alicja Woźniak

Informacje:

Ukończyła filologię polską o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Na co dzień mama Kajetana.

 Mgr Leszek Szejdurski

Magister, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, obecnie Uniwersytet ZIelonogórski. Na co dzień tata Marysi i Mateusza.Iwona Strzyżyńska

Informacje:

Studiowała historię o profilu nauczycielskim na UMK w Toruniu i Uniwersytecie Łódzkim. Na co dzień, mama na cały etat